Guru & Staff

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan MTs NU TBS Kudus terdiri dari masyayikh dan tenaga ahli di bidangnya.

  • Jumlah Guru 52 orang
  • Bimbingan dan Konseling 2 orang
  • Tata Usaha 5 orang
  • Perpustakaan 3 orang
  • Satpam 1 orang
  • Clean Service 2 orang
  • Tenaga koperasi 2 orang
  • Penjaga 3 orang